Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemine
Isikuandmeid töötleb Ühisabi OÜ Reg. nr. 80581809; Talinn, Narva mnt 51, 10120; Telefon (+372)5564 1199; Email: info@ühisabi.ee. Ühisabi OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Töödeldavad isikuandmed
Ees- ja perekonnanimi;
Telefoni number;
E-mail;

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Isikuandmed on sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Ühisabi MTÜ kogub ja töötleb üksikisikuga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel veebisaidil;
  • veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu;

Muude andmete kogumine
Võime koguda ka isikustamata andmeid tegevuse kohta meie veebilehel. Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääs
Kõik Ühisabi MTÜ veebilehe külastamise ja toetamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
Sinu isikuandmeid säilitab Ühisabi MTÜ alaliselt. Andmeid, mida Ühisabi MTÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Ühisabi MTÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 

ISIKUANDMETE KAITSE

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (Ühisabi MTÜ Reg. nr. 80581809; Tallinn, Narva mnt 51, 10120; Telefon (+372)5564 1199; Email: info@ühisabi.ee.). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kui teil tekib lisaküsimusi privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega ühendust info@ühisabi.ee.