MTÜ ÜHISABI toidu jagamise eeskiri

Käesolevad tingimused on välja töötatud selgemaks ja mõjusamaks abivajajate abistamiseks.

 • Toiduabi jagatakse nimekirjas olevatele isikutele. 
 • Eelistatud on kristlike kirikute ja koguduste liikmetest abivajajad. 
 • Toiduabi jagatakse põhinimekirjas olevatele abivajajatele igal reedel orienteeruvalt kell 22.30-23.15. Nimekirjavälistele isikutele jagatakse abivarude olemasolul toiduabi  orienteeruvalt kell 23.15-23.30. 
 • Nimekirjas olev abisaaja peab jagatavale abile isiklikult järele tulema ning esitama oma isikut tõendava dokumendi. 
 • Toidupakke ei broneerita. 
 • Toidukasti saab perekond mille leibkonnas on vähemalt 3 abivajajat (2 lapsevanemat ja 1 või enam last või 1 lapsevanem ja 2 või enam last). 
 • Toidukoti saab üksi elav isik või pensioniealine isik, kaheliikmelises leibkonnas elav isik. 
 • Abisaaja viibib EMK eravalduses ja on kohustatud järgima maaomaniku ja MTÜ ÜHISABI vabatahtlike korraldusi. 
  Korralduse eiramisel on abiandjal õigus abiandmisest keelduda ja eemaldada abivajaja toidu jagamise nimekirjast. 
 • Kiriku territooriumil ei tarvitata alkoholi ega korraldata koosviibimisi. 
 • Abipakkuval organisatsioonil on õigus abiandmisest keelduda kui abivajaja on alkoholi või sõltuvusainete mõju all. 

Käesolevad reeglid kehtivad alates 01.07.2020